jun
02
2016

UNG i AKTION: ”Handlekraft i ungehøjde”

Projektværkstedet har fokus på at skabe ”handlekraft i ungehøjde” gennem rammer, hvor det er muligt at gøre sig erfaringer med at kunne handle – og ikke kun ønske forandringer. Fortsæt læsning


Et projektværksted om demokrati, medborgerskab og medskabelse i emneugen på Tilst skole.

Under overskriften: ”Hvordan gør vi Tilst til det bedste sted at vokse op?”, arbejder vi med at gøre drømme og ønsker til konkrete realiserbare projekter og events for 6.-8.klasses elever på Tilst skole.

Gademæglerthumbnail

Formålet er at eleverne aktivt vil erfare, at de bliver hørt og er medskaber af det lokalmiljø de lever i. Vi arbejder med udgangspunkt i, at alle kan bidrage i fællesskabet og til fællesskabet bedste.

Projektværkstedet har fokus på at skabe ”handlekraft i ungehøjde” gennem rammer, hvor det er muligt at gøre sig erfaringer med at kunne handle – og ikke kun ønske forandringer. De unge oplever, at de kan handle i deres hverdag. At skabe konkrete tiltag til at gøre skolehverdagen eller hverdagen i Tilst endnu mere spændende og udviklende, samt at lære hvordan man får støtte og opbakning til at føre sin idé ud i livet.

Forløbet laves i samarbejde med Lederrådet for Tilst for at sikre at unge fremadrettet er medskabere af de projekter, som tildeles Lederrådets midler.

UNG i AKTION starter op i uge 21, 2016 skal give erfaringer med medskabelse og handlingsdemokrati, som skal videreudvikles frem mod 2017. Projektet skal generere erfaringer og kompetencer, der kan gives videre til andre bydele og resten af Aarhus. Perspektivet er at få udarbejdet materiale og rammer, som kan bruges til at støtte handlingsorienteret undervisning med fokus på demokrati og empowerment af unge.

Formålet er at bygge bro fra uge 21 2016 til uge 21 2017, så der understøttes en projektmager-kultur for unge i Tilst. Den inspiration og skaberkraft der vækkes til live i 2016, skal understøttes og viderebringes gennem løbende sparring til projektudvikling og fortsat faglige indspark og workshops.

For at understøtte UNG I AKTION, tilknyttes der mentorer fra det lokale aktør-netværk. Målet er også at etablere et tæt samarbejde med Aarhus2017 Akademiet under VIA University College og andre af entreprenørskabsuddannelserne i Aarhus.