jan
01
2015

Seks idéprojekter udgangspunkt for nye vinkler på Tilst

Det kommende Bydelshus i Tilst dannede tirsdag den 16. december rammen om et arrangement, der var kulminationen på tre måneders intens samskabelse mellem beboere og lokale aktører i Tilst samt studerende fra Arkitektskolen Aarhus. Fortsæt læsning


Mere end 250 interesserede deltog i arrangementet, hvor den fremtidige udvikling af Tilst var på dagsordenen. Seks spændende idéprojekter blev afsløret og projekterne er det, der skal danne baggrund for den videre dialog og samskabelse om en model for udviklingen af Tilst fra januar 2015.
Fra Tilst-sagen til Tilst-modellen
DC-fernicering2I medierne har Tilst gennem længere tid været mest kendt for mindre heldige episoder med ’stenkast’, og selvom Tilst er meget mere end det, har det dårlige image hængt ved.

Formand for afdeling 111 i Langkærparken, Randi Smitsdorf, sagde derfor i sin tale til arrangementet, ”Tiden er kommet til, at Tilst bliver kendt for Tilst-modellen og ikke for Tilst-sagen”, og fortsatte, ”Det er overvældende at opleve, hvor meget en fælles indsats i vores område kan gøre. Tilst er en mangfoldig bydel med mange skjulte ressourcer, som vi kan bringe i spil. Jeg er imponeret over, hvad vi har nået sammen med de studerende på så kort tid.”

Netop mangfoldigheden, som Randi Smitsdorf taler om, kom også til udtryk ved fremmødet til udstillingen. Børn, unge, voksne og seniorer med forskellig kulturel baggrund, deltog i arrangementet.

 

Det videre forløb
Efter jul fortsætter DemokraCity forløbet, hvor det gode samarbejde, der allerede er med beboere og lokale aktører videreføres. Fra januar til juli 2015, vil der blive igangsat endnu flere aktiviteter, der både arbejder videre med idéprojekterne og nye projekter vil komme til.

“Vi kunne ikke have nået så langt på så kort tid uden det samarbejde vi har haft med beboere og lokale aktører. Nu har vi seks forskellige udgangspunkter at fortsætte dialogen med, og håbet er selvfølgelig, at få endnu flere engageret i udviklingen af Tilst”, fortæller Jes Vagnby, leder af DemokraCity™.
De seks idéprojekter og otte portrætter
DC-fernicering1Har man ikke set de seks idéprojekter, vil de bliver udstillet på Aarhus Rådhus mellem 26. januar – 6. februar 2015, og derefter bliver der arbejdet på at flytte udstillingen tilbage til Tilst.

Allerede i begyndelsen af det nye år, vil de otte portrætter af foreninger og fællesSkaber i Tilst, som også var en del af udstillingen, blive vist på Tilst Bibliotek.

DemokraCity™ – et byudviklingskoncept
Aarhus Kommunes byråd har vedtaget at bruge DemokraCity som én af rammerne for, hvordan Aarhus kan skabe byudvikling med afsæt i et områdes initiativ, engagement og medskaben. Arkitektskolen Aarhus og Tegnestuen DemokraCity™ er tovholder på projektet. Jes Vagnby er også ekstern lektor på Arkitektskolen Aarhus og underviser kandidatstuderende i at agere i det borgerinvolverende felt og arbejde med projekter, der løfte lokalområder/bymiljøer i Aarhus.