jun
25
2014

Projekt Den Røde Tråd i Fritiden

Læs her om det spændende projekt Den Røde Tråd i Fritiden, hvor mange aktører fra Tilst samarbejder om at skabe et godt fritids- og ungdomsliv for de 6-18-årige børn i Tilst. Fortsæt læsning


Aarhus Kommune besluttede med budget 2012, at Magistratsafdelingen for Børn og Unge (MBU) og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) i fællesskab skal arbejde for, at børn og unge i lokalområde Tilst bliver inkluderet i bredere forstand og større omfang end hidtil. Dette medførte igangsættelsen af en række tiltag og projekter om titlen ”Nytænkning af inklusion i Tilst”. En nytænkning af inklusion kræver en nytænkning af opgaveløsningen, bl.a. i form af nye samarbejdsformer med forældre og unge brugere i lokalområdet og mellem faggrupper.

Projekt Den Røde Tråd i fritiden
NytænkningafinklusionDen Røde Tråd i fritiden er et projekt under Nytænkning af inklusion i lokalområde Tilst. Den Røde Tråd i fritiden sigter mod at skabe et godt fritids- og ungdomsliv for 6-18årige børn og unge i lokalområde Tilst. Dette skal ske igennem etablering og styrkelse af de fællesskaber som børn og unge indgår i. I denne sammenhæng har projektet to overordnede indsatsområder:

  1. Styrkelse af samarbejde i lokalområdet for at skabe overblik, sammenhæng og synlighed om fritidstilbuddene i Tilst
  2. Udvikle nye supplerende tilbud til børn og unge i lokalområde Tilst

Fritidsklubben-fodboldturneringCentralt for projektet er at budskabet om at fællesskabet er til gavn for den enkelte, og den enkelte til gavn for fællesskabet. Med dette menes at alle børn og unge har noget at bidrage med i de mange forskellige fællesskaber, der findes i fritiden, ligesom disse fællesskaber skaber et positiv afsæt for det enkelte barn eller ung.

Den Røde Tråd i fritiden er organiseret i et samarbejde mellem Tilst Fritidsklub, Tilst skole SFO, Legepladsen i Tilst, Ung i Aarhus Viborgvej og afdelingen for Pædagogik og Integration i Børn og Unge Aarhus Kommune. Andre lokale aktører som fx Al2Bolig samarbejder ligeledes med projektet. Ønsket er at flere lokale aktører fortsat vil indgå i projektet således at projektets mål om styrkelse af samarbejde i lokalområdet og udvikling af nye supplerede tilbud til børn og unge i lokalområde Tilst opnås.

Er du interesseret i at vide mere om Projekt Den Røde Tråd i fritiden så kontakt Fritidsklubleder Ulrik Jørgensen.