Projekter i Tilst

Der er mange projekter i Tilst i denne tid. Her ses et udpluk.

Bydelsmødre

bm_rollup_85x200cm_220910I løbet af 2013 og 2014 blev i alt 17 kvinder fra Tilst og omegn uddannet som bydelsmødre. Det er Tilst Bibliotek og det boligsociale arbejde i Langkærparken, der i samarbejde står for uddannelsen af bydelsmødrene.

Bydelsmødre er et  landsdækkende netværk af kvinder primært med anden etnisk herkomst, der fungerer som frivillige brobyggere og netværksskabere for andre kvinder i deres eget lokalområde. De lokale kvinder er de bedste ambassadører for den nære kontakt med andre kvinder, da de har langt lettere ved at bryde sproglige, kulturelle og sociale barrierer.

Kvinderne modtager en grunduddannelse, hvor de får grundlæggende informationer om alt fra børneopvækst, opdragelse, institutionslivet, kost og motion og til samfund og job/uddannelse. Der lægges i uddannelsen vægt på at benytte lokale nøglepersoner som undervisere, så informationerne bliver lokalt relevante.

Bydelsmødre2

Helhedsplaner i Langkærparken

hellhedsplan

Nyt stort bydelshus på hjørnet af Tilst Skolevej og Langkærvej forventes klar til brug i foråret 2015. Huset kommer blandt andet til at indeholde cafémiljø, computerrum, forskellige værksteder til f.eks.: Maling, metal, træ og syning samt stor multisal med mulighed for gruppeaktiviteter, boldspil, koncerter m.m..

I 2014 starter energirenovering af de 34 blokke i Langkærparken. Alle husstande får fantastiske nye køkkener, badeværelser samt ventilationsanlæg med varmegenvinding. Hvilket også betyder en mindre varmeregning. Ved alle indgangsdøre kommer der vindfang og foran opgangsdørene anlægges en lille forplads med mulighed for ophold. Udearealer forbedres og forskønnes med blandt andet flere mindre blomstrende træer og forskellige nye aktiviteter på blandt andet Ramblaen, der bliver det nye fodgængerstrøg gennem Langkærparken. 4 af blokkene bliver ombygget til senior- og handicapboliger med elevator og helt nye rum, køkkener og badeværelser. Mere information på www.helhedsplan.dk og www.facebook.com/lkp2020.

Sideløbende med den fysiske helhedsplan sætter den boligsociale helhedsplan fokus på beboernes ve og vel på forskellig vis. Dette gøres igennem en række initiativer inden for emnerne:IMG_6298

  • Uddannelse, beskæftigelse og erhverv
  • Børn, unge og familier
  • Beboernetværk, inddragelse og demokrati.

 

Eksempler herpå er lektiehjælp, forældrecafé, rådgivningstilbud, voksenundervisning, kvindeklub, pigeklub, ungeaftener, jobrådgivning, lommepengeprojekter og diverse fællesarrangementer. Lektiecafe2

Langt de fleste tiltag er ikke kun for Langkærparkens beboere, men også for andre beboere i Tilst. Mange af tiltagene er også arrangeret i samarbejde med andre, fx forskellige afdelinger ved Aarhus Kommune, Tilst Skole, Fællesrådet, Fritidsklubben i Tilst osv.