Der er mange forretninger: støre og små butikker, håndværkere, bilsyn m.m. Erhvervsliv