Tilst Kasted Geding Lokalhistoriske Forening

Foreningens formål er at bevare og udbrede kendskabet til lokalhistorien ved hjælp af bl.a. foredrag, fortælleaftener, besøg i lokalsamfundet m.m. Arkivet modtager meget gerne både foreningsarkiver og privatarkiver såsom fotos, kort, tegninger, skøder, foldere, bøger, tidsskrifter m.m. Vi har tavshedspligt, og du kan få dine afleveringer klausuleret i henhold til gældende arkivlov. Alt materiale registreres, så det er let at finde frem. Ring eller kom og besøg os.

Ny Tilst Kasted Geding Lokalhistoriske Forening på TilstLiv.dk 1
Åbningstid:
Hver torsdag fra kl. 13.00 til 16.00

Kontakt:
Adresse: Tilst Bibliotek, Tilst Skolevej 13 A, 8381 Tilst
Tlf.: 8713 1820
E-mail: arkivet@tilstarkiv.dk
www.tilstarkiv.dk